Brak wyników

Zdrowie i Uroda

15 czerwca 2021

Leczenie jaskry - jakie metody się stosuje?

0 1045

JASKRA to grupa chorób prowadzących do postępującego zaniku nerwu wzrokowego. Uszkodzenie jego włókien daje charakterystyczne zmiany anatomiczne w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, które powodują ubytki w polu widzenia.

NIELECZONA MOŻE PROWADZIĆ DO NIEODWRACALNEJ ŚLEPOTY.

Pacjentowi najczęściej bezboleśnie, stopniowo zawęża się pole widzenia, do widzenia ,,jak przez dziurkę od klucza ", aż do zupełnej ciemności. Okulista w trakcie prostego badania dna oka i oceny tarczy nerwu wzrokowego oraz oceny ciśnienia śródgałkowego może określić ryzyko wystąpienia jaskry. Wczesne rozpoznanie jaskry, a także odpowiednia jej kwalifikacja pod względem patomechanizmu, mają na celu wprowadzenie takiego typu leczenia, które zahamuje proces neuropatii jaskrowej i zapobiegnie utracie funkcji widzenia.

PAMIĘTAJMY ZMIAN JASKROWYCH NIE DA SIĘ COFNĄĆ,  MOŻNA JE JEDYNIE ZAHAMOWAĆ ALBO NIE DOPROWADZIĆ DO ICH WYSTĄPIENIA.

Leczenie jaskry w zależności od jej typu, może być :

 • zachowawcze, z zastosowaniem kropli przeciwjaskrowych,
 • laserowe (irydotomia, irydoplastyka, trabekuloplastyka, cyklofotokoagulacja )
 • operacyjne, z zastosowaniem przeróżnych technik:
  *metody chirurgiczne mikroinwazyjne leczenia jaskry , to grupa różnych metod operacyjnych polegających na stentowaniu, mikronacięciach, wiskodylatacji w obrębie elementów kąta przesączania,
  *zabiegi filtrujące polegające na wytworzeniu przetoki między komorą przednią oka a przestrzenią podspojówkową.

Najpopularniejszą z nich jest trabekulektomia.

FAKOTRABEKULEKTOMIA to metoda polegająca na jednoczesnym leczeniu operacyjnym zaćmy i jaskry. Wskazana dla:

 •  pacjentów uczulonych na leki p/ jaskrowe
 • pacjentów stosujących więcej niż 1 lek p/ jaskrowy
 • pacjentów ze znaczną progresją procesu jaskrowego
 • osób, u których pomimo regularnego stosowania leków p/jaskrowych nie można uzyskać stabilizacji ciśnienia śródgałkowego, a zmętniała soczewka znacznie upośledza ostrość widzenia.

Przypisy