Brak wyników

Aktualności

15 marca 2021

One Planet. One Health. DANONE realizuje strategię na rzecz poprawy zdrowia oraz ochrony środowiska

0 811

Nasze zdrowie oraz stan środowiska naturalnego są ze sobą ściśle powiązane. Mając to na uwadze, spółki DANONE realizują długofalową strategię, której celem jest troska o oba te obszary. Zgodnie z wizją One Planet. One Health firma podejmuje konkretne działania ukierunkowane na ochronę planety, a także zachęca i inspiruje konsumentów do kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Wyróżnić można między innymi jej zaangażowanie w rzecznictwo na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojów czy przystąpienie do Polskiego Paktu Plastikowego. DANONE także, jako pierwszy producent w Polsce, wprowadził system znakowania Nutri-Score na wybrane swoje produkty, by ułatwić Polakom podejmowanie właściwych decyzji żywieniowych.

Codzienne aktywności, podejmowane na poziomie jednostek, a także całych grup społecznych, nie pozostają bez znaczenia dla środowiska, którego stan, ma z kolei znaczenie dla ludzkiego zdrowia. To dlatego troska o oba te obszary – zarówno o planetę, jak i zdrowie – powinna być priorytetem dla nas wszystkich. Jednak aby takie starania przyniosły zamierzony skutek i obróciły się na korzyść Ziemi i jej mieszkańców, powinny być realizowane w sposób nie tylko przemyślany, ale też konsekwentny. Odpowiedzią jest strategia DANONE One Planet. One Health, która pozwoli zrealiować konkretne zobowiązania, aby nam wszystkim żyło się lepiej i zdrowiej.

Dostarczając każdego dnia produkty na nasze stoły, mamy świadomość swojej odpowiedzialności za środowisko i stan zdrowia konsumentów. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna to główne filary funkcjonowania spółek DANONE. Wypracowanie strategii  DANONE One Planet. One Health pozwala nam w sposób przemyślany, a zatem i skuteczny realizować nasze plany. Pandemia COVID-19 sprawia zaś, że potrzeba zmian jest jeszcze większa i musi dziać się szybciej. Polacy kładą bowiem nie tylko coraz większy nacisk na kwestie zdrowotne, ale też środowiskowe. Myślę więc, że jako społeczeństwo i firma wkraczamy w nowy etap działań na rzecz planety i jej mieszkańców – mówi Paulina Kaczmarek, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w DANONE.
 


ONE PLANET. ONE HEALTH – JEDNA PLANETA. JEDNO ZDROWIE

Potwierdzając swoje ambicje i zaangażowanie w rewolucję żywieniową i chęć kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych na wszystkich etapach życia, DANONE opierając się na swojej wizji One Planet. One Health, wyznaczył kluczowe obszary, w ramach których prowadzi liczne projekty usprawniające.

Klimat

Firma DANONE jest świadoma wyzwań klimatycznych, w związku z czym od lat skrupulatnie mierzy emisję dwutlenku węgla do atmosfery w procesach produkcyjnych oraz podejmuje starania mające na celu jego redukcję. Tym sposobem, globalnie, w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 40% w całym cyklu życia produktu. Z kolei spółki DANONE w Polsce tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zredukowały emisję CO₂ o 20%. Notuje się również mniejsze zapotrzebowanie na energię – spółki DANONE na przestrzeni minionych dwóch lat obniżyły poziom jej zużycia o 5%. Warto też zaznaczyć, że postawiony przez firmę cel pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku został już osiągnięty w lokalnych fabrykach DANONE w Polsce. Na tym też jednak nie koniec. Zgodnie z założeniami Polityki Klimatycznej DANONE, firma dąży do osiągnięcia do 2050 roku neutralności emisyjnej (zerowa emisja netto) w całym łańcuchu wartości. Strategia ta obejmuje również działania offsetowe pozostałych emisji, polegające na finansowaniu projektów obejmujących tereny zielone, które służą jako naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla.

Woda

DANONE od lat podejmuje kroki w kierunku ochrony zasobów wody, m.in. poprzez pozyskiwanie jej w sposób zrównoważony i  konsekwentne minimalizowanie jej wykorzystania w procesach produkcyjnych. Dodatkowo, aby zwiększyć retencję wody w przyrodzie, w ciągu 10 lat firma posadziła aż 8 milionów drzew w Beskidach. Co więcej, firmowe zakłady rozlewnicze w Polsce notują bardzo niskie zużycie wody w procesach produkcyjnych – 1,24 l na 1 l produktu.

Opakowania

Mając świadomość wpływu, jaki odpowiednio niezagospodarowane opakowania produktów żywnościowych i napojów wywierają na środowisko, grupa spółek DANONE podejmuje starania, aby były one jak najbardziej przyjazne planecie. Założenie to realizuje na trzech płaszczyznach: poprzez projektowanie opakowań, tak by w 100% nadawały się do  do recyclingu lub ponownego wykorzystania (cel do 2025 roku), korzystanie z materiałów opakowaniowych  pochodzących z recyklingu (przykładowo od 2019 r. w ofercie Żywiec Zdrój znajduje się butelka 5L wykonana w 100% z recyklatów), a także budowanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów oraz zachęcanie do właściwej segregacji i recyklingu plastiku, za pośrednictwem działań edukacyjno-informacyjnych. Warto dodać, że spółka Żywiec Zdrój od 2 lat aktywnie angażuje się w rzecznictwo (wspólnie z branżą) na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojów, a także w budowanie zrozumienia wśród konsumentów w zakresie korzyści związanych z wprowadzeniem tego systemu. Od 2020 r. grupa spółek DANONE jest także aktywnym uczestnikiem Polskiego Paktu Plastikowego, stawiającego ambitne cele w zakresie zamykania obiegu tworzyw sztucznych.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Celem firmy DANONE w Polsce jest zapobieganie marnowaniu żywności w całym łańcuchu wartości (dostawcy, produkcja, łańcuch logistyczny, itd.). Aby wyeliminować do minimum straty na etapie procesu produkcyjnego, DANONE wdrożył szereg usprawnień w swoich fabrykach. Ponadto, niesprzedane pełnowartościowe produkty przekazywane są do Banków Żywności i do innych podmiotów, tak by mogły trafić do osób potrzebujących. Od 2015 r. jako grupa spółek, firma przekazała na ten cel 2 tys. ton produktów. 

Wartościowe produkty

DANONE to światowy lider w tworzeniu wartościowych produktów, m.in. przetworów mlecznych i pochodzenia roślinnego, wody i napojów, żywności dla niemowląt i miałych dzieci oraz żywności medycznej. Ich proces produkcyjny przebiega z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat składników odżywczych i roli, jaką pełnią w organizmie. Dzięki temu DANONE dostarcza produkty odpowiednio dopasowane do potrzeb konsumentów, w tym osób wymagających specjalnej diety. Receptury produktów są stale udoskonalane – w ostatnich latach zredukowana w nich została zawartość cukru, soli i tłuszczów nasyconych. W portfolio DANONE znajduje się także szeroki wybór produktów, które stanowią doskonałą alternatywę dla słodkich napojów czy przekąsek o niskiej wartości odżywczej. Dodatkowo, z uwagi na stale zwiększające się potrzeby konsumentów, DANONE rozszerzył swoje portfolio o produkty tworzone na bazie roślin oraz produkty bio. Co ważne, zarówno gotowe produkty, jak i składniki wykorzystywane w procesie produkcji w zakładach produkcyjnych spółek DANONE w Polsce poddawane są łącznie około 11 000 testów dziennie. Dzięki temu, a także rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa cały asortyment DANONE odznacza się wysoką jakością.

Promocja właściwych nawyków żywieniowych

Wybory dotyczące jedzenia mają znaczący wpływ na zdrowie, dlatego jednym z priorytetów DANONE jest promocja prawidłowego stylu życia i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W tym celu, firma jako pierwsza w Polsce rozpoczęła stopniowe wdrażanie na opakowaniach wybranych produktów mlecznych systemu znakowania żywności Nutri-Score, który w prosty i czytelny sposób prezentuje wartość żywieniową danego produktu. Dzięki temu konsumenci mają możliwość świadomego dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych. DANONE realizuje także liczne programy skierowane głównie do dzieci, ich rodziców i opiekunków oraz placówek edukacyjnych (m.in. „Mamo, tato, wolę wodę!” czy „DANedu”), których zadaniem jest szerzenie wiedzy z zakresu żywienia. Tym sposobem edukacja żywieniowa DANONE dotarła już do miliona Polaków. Promocja zasad prawidłowego odżywania prowadzona jest także w środowisku medycznym, przede wszystkim wśród lekarzy pediatrów, a także wśród pracowników DANONE, poprzez m.in. inspirujące spotkania z ekspertami czy też porady dotyczące prawidłowego komponowania posiłków. Propagowanie właściwych nawyków żywieniowych mogą również wspierać pracownicy spółek DANONE poprzez udział w funkcjonującym od 2010 roku wolonatariacie pracowniczym HOPE. Od początku jego uruchomienia zrealizowanych zostało łącznie około 750 projektów zgłoszonych przez pracowników, na które przeznaczono ponad milion złotych.

Wszystkie aktywności podejmowane przez DANONE łączą biznes oraz zrównoważony rozwój i zostały określone w postaci długoterminowych Celów DANONE 2030, które są ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  Dzięki dążeniu do ich realizacji firma będzie w stanie rozwijać się, strzec dobra planety oraz przyczyniać się do rewolucji żywieniowej, niosącej korzystne zmiany dla społeczeństwa.
 

 


O grupie spółek DANONE

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w trzech obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety.

W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznymi przyjaznym środowisku pracy.

Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl

Przypisy