Brak wyników

Aktualności

14 listopada 2022

Pokolenie Flexi odkrywa karty

0 529

W Dniu Seniora portal Flexi.pl dołącza do dyskusji na temat dojrzałego pokolenia, jego potrzeb, roli w społeczeństwie, a przede wszystkim ogromnego i wciąż za mało wykorzystywanego potencjału.

Dane demograficzne wyraźnie wskazują, że rośnie liczba ludzi w wieku powyżej 60. To trend globalny. Czas więc spojrzeć od nowa na dojrzałe pokolenia i przyjąć do wiadomości fakt, że to właśnie one staną się za chwilę motorem światowej gospodarki. Jak pokazują badania think tanku Age Economy, do 2030 roku osoby po sześćdziesiątce będą odpowiadać za 60% globalnej konsumpcji.

Jacy są dzisiejsi Silversi? Portal Flexi.pl, z racji swej działalności, ma okazję lepiej ich poznać. Z naszych obserwacji wynika, że odbiegają od wizerunku ukształtowanego przez wciąż funkcjonujące stereotypy. Mimo iż stanowią grupę bardzo zróżnicowaną pod względem wieku czy wykształcenia, łączy ich jedno – aktywność dużo większa niż kiedykolwiek miało to miejsce w przeszłości. Są ciekawi świata, kreatywni i otwarci na nowinki technologiczne. A ich forma psychiczna i fizyczna są znacznie lepsze od ich równolatków sprzed lat, co potwierdzają badania. Przyjrzyjmy się zatem, jaki mają stosunek do swojego wieku, jak pracują, jak przyswajają nowe technologie i jakie aktywności w wolnym czasie preferują.

Starość to kwestia indywidualna

Dzisiejsi „seniorzy” wcale nie czują się starzy, nie wycofują się z życia społecznego i zawodowego, ale aktywnie w nim uczestniczą. Mogliby zacytować fragment piosenki Andrzeja Rybińskiego: „długością dni i zmiennością zdarzeń odmierzam czas, nie używając dat”. To pierwsza generacja, która zaczyna traktować swój PESEL w sposób płynny. Gdy respondentów raportu „Po co seniorom kultura?”, wydanego przez Związek Miast Polskich, spytano kiedy zaczyna się starość, 95% odpowiedziało, że okres senioralny rozpoczyna się powyżej 70 lat. Wiele osób stwierdziło także, że starość to w pewnym sensie sprawa względna i uznaniowa, uzależniona od usposobienia i pogody ducha. Bo wiek to nic innego jak stan umysłu. Jak podkreśla Alicja Przepiórska Ułaszewska, doradca zawodowy, coach, mediator, mentor, trener w zakresie aktywizacji senioralnej i założycielka Fundacji „Via Salutis”: „Seniorzy odpowiadają, że dziś nie patrzą na siebie przez pryzmat wieku, a jego odczuwanie jest subiektywne. Granica przesunęła się o kolejne 10 – 15 lat. Prawo do zachowania radości i bycia aktywnym ma każdy. […] Różne sposoby widzenia dojrzałości zależą także od różnego momentu życia, w którym jesteśmy. Najważniejsze to zapytać zainteresowanych, nie projektować za nich, nie odpowiadać za nikogo. I tyle ile osób, tyle potrzeb i tyle odpowiedzi”.

„Senior” – słowo nielubiane?

Osoby w wieku dojrzałym nie utożsamiają się ze słowem: „Senior”, bo klasyfikuje jednoznacznie. Wielu uważa to określenie za trudne do zaakceptowania, stygmatyzujące, a nawet obraźliwe. Dlatego wciąż przybywa terminów, które starają się w inny sposób określić starsze pokolenia. Jest to: Baby Boomers (urodzeni w latach 1955-1960), Srebrna Generacja, Silver Generation, Silwersi, Best Agers, Power Generation, Yolds (Young-Olds, czyli Młodzi-Starzy), Perennials czy Wolni od Metryki. Użytkownicy naszego portalu także kreatywnie podchodzą do nowych terminów i dorzucili jeszcze kilka swoich. Na przykład kobiety z Pokolenia Flexi nazwali „senioritami”. My nazwaliśmy ich Pokoleniem Flexi, bo są niezwykle elastyczni. Żyli w dwóch różnych ustrojach ekonomicznych i potrafią dostosować się do każdej sytuacji: „Wszelkie zmiany społeczno-kulturowe mają swe odzwierciedlenie w języku. Kiedy słowo „senior” kojarzy się ze starością, a starość z życiową nieporadnością naturalnym procesem jest wypierane. Przecież nikt nie chce takiej „etykiety”… W wypaczonym obrazie starości niemal umyka fakt, że osoby sędziwe czy schorowane wciąż mają ogromny potencjał!”, podkreśla dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz, kulturoznawca, dziennikarka, twórca projektu Super Senior. Aktywizacja i komunikacja 60+.

Twórzmy warunki pracy dla Pokolenia Flexi

Podejmowanie aktywności zawodowej ludzi z grupy senioralnej powinno być traktowane jako coś normalnego i standardowego. Wiele osób, nawet jeśli już osiągnęło wiek emerytalny, chce dalej pracować, bo ma taką potrzebę. Jest też mnóstwo ludzi, którzy z powodu niskiego uposażenia emerytalnego, po prostu dalej pracować muszą. Pozbawienie ich możliwości dodatkowego zarobkowania jest przekreśleniem szans na poprawę egzystencji, a nawet niesie ze sobą ryzyko ubóstwa. Niestety rynek pracy nie jest przyjazny dla Pokolenia Flexi. Jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce zatrudnienie osób w wieki 55-64 lata jest jednym z najniższych w Europie i wynosi 50%, podczas gdy średnia unijna to 60%. W Niemczech z kolei pracę znajduje ponad 70% przedstawicieli dojrzałego pokolenia, w Szwecji aż 77%. Najwyższy czas, aby stworzyć warunki do zatrudnienia. Jako Flexi.pl staramy się dołożyć swoją cegiełkę do budowy korzystnego klimatu wokół pracy dla 50+ i walki ze stereotypami powodującymi dyskryminację ze względu na wiek. W tej materii istotne znaczenie ma budowanie kultur pracy opartej o różnorodność, także tę wiekową. Jak podkreśla Danuta Sowińska, założycielka i prezeska Fundacji Diversity Polska: „Jeżeli połączymy styl myślenia miękki czyli metaforyczny, niejednoznaczny, twórczy, generatywny, bezkrytyczny ze stylem myślenia twardym czyli logicznym, racjonalnym, precyzyjnym, konsekwentnym, realistycznym, analitycznym, to możemy jeden problem rozwiązać na wiele sposobów, wychodząc poza ramy myślenia dobrze nam znane. To daje różnorodność wiekowa”.

Technologia została oswojona

Pokutuje przekonanie, że seniorzy nie mają umiejętności cyfrowych i nie potrafią odnaleźć się w świece technologii. Nic bardziej mylnego. Surfowanie po sieci jest dla nich czymś oczywistym. Według badania portalu Cafesenior.pl ponad 35% spędza w Internecie od 2 do 4 godzin dziennie. Niektórzy na tyle dobrze czują się w sieci, że rozpoczynają karierę granfluencera (starsi influencerzy kierujący przez do swojego pokolenia). Smartfon także nie jest już tylko dla „młodszych”, Pokolenie Flexi użytkuje ponad 60% tych urządzeń.

„Z naszych codziennych obserwacji wynika jednak, że coraz więcej starszych osób decyduje się na korzystanie ze smartfona, nie tylko do dzwonienia, ale przede wszystkim do innych form komunikacji ze światem. Aplikacje zakupowe, bankowe, social media, komunikatory już nie stanowią jedynie ciekawostki, stają się narzędziami codziennego użytku. Jako Fundacja SeniorApp prowadzimy szkolenia ze Smartfon Edukacji dla osób wykluczonych cyfrowo i widzimy, jak wielu przedstawicieli pokolenia Silver przełamuje swój strach przed nowymi technologiami” – mówi Igor Marczak, z fundacji SeniorApp. Wśród pokolenia 50+ wzrosła również popularność zakupów online oraz bankowości. Pamiętajmy jednak, o czym przypominają statystyki GUS, że wciąż istnieje grupa osób wykluczonych cyfrowo, choć ich odsetek rokrocznie się zmniejsza. Wszelkimi siłami należy dążyć do likwidacji tej luki.

Wciąż aktywni i żądni wiedzy

Pokolenie Flexi nie gnuśnieje na kanapie. Lubi aktywność, która przybiera różne formy dbałości o umysł i o ciało. Aby zachować sprawność fizyczną, jak wynika z badania MultiSport Index 2022, najczęściej spacerują (52%), jeżdżą rowerem (29%), pływają (7%). Obecność 50+ już nie dziwi na siłowniach i w klubach fitness, gdzie ćwiczą razem z młodymi. Silversi sporo podróżują. Jak podaje raport opublikowany przez wydawnictwo Axel Springer: „Power of Silver Generation”, 19% osób w wieku 50-65+ często wyjeżdża za granicę, jeszcze większy odsetek zwiedza kraj. Dla niektórych podróżowanie staje się wręcz stylem życia. Aktywność to także poszerzanie horyzontów. Według „Badania ankietowego seniorek i seniorów pod kątem ich oczekiwań i potrzeb edukacyjnych” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, respondenci chcą zdobywać nowe umiejętności i kompetencje (75%) i być na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się światem (56%).

„[…] dbając o siebie poprzez aktywność fizyczną, budowanie relacji z otoczeniem, poznawanie nowych technologii możemy znacząco wpłynąć na jakość swojego życia i czuć się duchem „młodym” – uważa Dorota Hetmańczyk-Żuchalska, konsultantka kariery i coach wspierająca osoby w procesie szukania pracy i zmiany zawodowej, która jednocześnie zwraca uwagę na język. Podkreśla: „Pojęcie „starszy” zamieniłam dawno temu na „dojrzały”. Jest bardziej pojemne i ma przede wszystkim pozytywne konotacje”.

Silwersi mają potężny oręż w reku – jest nim doświadczenie, którym mogą podzielić się z młodszymi. „[…] osoby z Pokolenia Flexi powinny być w naturalny sposób desygnowane do pełnienia roli mentorów oraz doradców międzypokoleniowych – zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej” – stwierdza Piotr Stelmaszewski, specjalista gerontolog, prezes Fundacji Senior-Care.

Cały materiał z komentarzami zaproszonych Rozmówców: https://flexi.pl/baza-wiedzy/flexi-wiek-xxi-glosy-w-dyskusji-w-dniu-seniora-2461

Fanpage: https://www.facebook.com/flexipl/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flexi-pl/  

Przypisy

    Flexi.pl

    Flexi.pl istnieje od 2020 roku. Portal inspiruje aktywność w życiu zawodowym i prywatnym. To przestrzeń, którą twórcy konceptu zdiagnozowali jako Pokolenie Flexi – osoby aktywne, zaangażowane, z entuzjazmem podchodzące do życia, a także zawodowo aktywne i poszukujące nowych rozwiązań. Na portalu można znaleźć: ogłoszenia o pracy dla osób z tej kategorii wiekowej, bazę doświadczonych specjalistów z możliwością publikacji swoich osiągnięć, do wykorzystania przez działy rekrutacji oraz wiadomości o różnych aktywnościach pozazawodowych, np. kulturalne, edukacyjne, wolontariaty. Przestrzeń predysponowana dla osób 50+ w ramach flexi.pl to także ciekawe treści, materiały wideo, nagrania i wywiady, które pobudzają do aktywności. Flexi.pl przyczynia się także do budowania świadomości społecznej na temat postępujących zmian demograficznych i populacyjnych. I wskazuje na potencjał osób 50+, który należy zauważyć i wykorzystać, przecząc negatywnym stereotypom. To one powodują niejednokrotnie wykluczenie ze względu na wiek, zarówno na rynku pracy, jak i w przestrzeni publicznej. Poprzez swoje działania Flexi.pl wnosi cenny głos w dyskusji na temat roli Pokolenia, które ma wiele zasług.